میزنهارخوری ۴ نفره

  • زمان آگهی:15 روز پیش
  • شهر:تهران
  • قیمت :750,000 تومان
شماره تماس 09024XXX809
توضیحات

میز نهارخوری چهارنفره بسیار تمیز است و درحد نو برای جابجایی میفروشم