مرغ عشق مولد پشت به تخم

  • زمان آگهی:14 روز پیش
  • شهر:شاهرود
  • قیمت :45,000 تومان
شماره تماس 09014XXX005
توضیحات

جفت مرغ عشق مولد درشت وکشیده باسابقه جوجه دهی الانم جفت‌گیری کردن و پشت به تخم هستن هر ماه 6تاجوجه قیمت99 شاهرودهستم ارسال دارم 09014779005 چلوندنی قیمت45شاهرود ارسال هم دارم